Mobilizační techniky

Terapeut řeší u dospělých zejména bolesti zad, funkční poruchy pohybového aparátu a úrazy. Po vyšetření využívá terapeut různých technik, zejména mobilizace a měkké techniky, senzomotorické cvičení či cvičení k odstranění svalové nerovnováhy. Ke slovu často přijde i Bowenova terapie, které se využívá zejména u neurologických onemocnění. Samozřejmostí je nácvik správného držení těla a návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.

Trpíte bolestmi zad? Pak zvolte mobilizační techniky. Tyto techniky využívají přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Základním cílem mobilizačních technik je tedy léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků o pohybovém aparátu.