Kinesiotaping (tejpování)

Kinesiotaping- "tejpování"

Co si pod termínem tejpování představit?


Kinesio tape, je elastická páska, kterou lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Díky němu dojde k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení).

 

Kinesiotaping je u nás poměrně mladou léčebnou technikou, i když v zahraničí se využívá již řadu let. Jejím účelem je efektivní léčba a korekce pohybového aparátu, ovlivnění bolesti a také prevence

přetížení nejen při vrcholovém a rekreačním sportu. Představuje doplňkovou terapii jiných léčebných technik, při které terapeut využívá maximum svých znalostí a zkušeností.

Pokud máte vy, nebo kdokoliv ve Vašem okolí jakýkoliv zdravotní problém pohybového aparátu, objednejte se co nejdříve.

Disponuji mezinárodní certifikací autority IES v Kinesiotapingu.

Těším se na vás !
 
Objednávky na tel.: 773 21 21 42